Kierunki studiów w Gdańsku

W Gdańsku znajdziesz wiele uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Wśród ciekawszych uczelni, jakie możesz tutaj znaleźć, to Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego. Kierunki studiów w Gdańsku są niezwykle atrakcyjne. Wśród nich znalazły się np. Wokalistyka, Wzornictwo, Rzeźba, Rosjoznastwo, Turystyka i rekreacja, Technologie kosmiczne i satelitarne, Sport, Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, a także wiele innych.Opinie­ouczel­niach.pl
Mar­celińska 69/10
60-354 Po­znań
tel. 602 377 057