Tłumacz niemiecki Poznań

Pani Danuta prowadzi własne Biuro tłumaczeń z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki. Biuro te mieści się w Poznaniu. Jako tłumacz z niemieckiego i na niemiecki w Poznaniu dostarcza swoim klientom usługi pisemne i ustne. Tłumaczenia pisemne, które wykonują, obejmują teksty przysięgłe i zwykłe. W ramach tłumaczenia ustnego bierze udział w konferencjach i spotkaniach biznesowych klienta. Oferuje tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne. Zawsze zapewnia wysoki poziom tłumaczonych tekstów. Zlecenia oddaje na czas. Co do kosztów za zlecenia, ustala je indywidualnie.Danuta Witkowska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Junacka 26
60-152 Poznań
tel. + 48618622163